Opłaty pobieramy jednorazowo za rok.

  • 300zł – osoba pełnoletnia
  • 150zł – młodzież w wieku 13-18
  • 10zł – młodzież poniżej 13 lat

Opłata wpisowa jednorazowa jest wpłacana w momencie przystępowania do klubu jednorazowo i wynosi 1000 zł. W Twojej opłacie członkowskiej jest zawarte ubezpieczenie NNW związane z uprawianiem strzelectwa.

Przyjmujemy płatności wyłącznie za pośrednictwem naszego  Portalu KS Strzelec