Zapraszamy na zawody organizowane przez nasz klub wspólnie z klubem Varmint Szczecin.

REGULAMIN

1. CEL ZAWODÓW:

 • Integracja środowiska strzeleckiego
 • Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

2. ORGANIZATOR:

 • Klub Sportowy Strzelec Szczecin
 • Klub Varmint Szczecin

Kontakt: email: info@strzelec.szczecin.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:

 • 23.06.2019 (niedziela) 10.00 – 15.00
 • Strzelnica w Chojnie.

4. PROGRAM ZAWODÓW:

10.00 otwarcie zawodów
10.15 – 14.00 przebieg konkurencji strzeleckich
14.30 wręczenie nagród
15.00 zakończenie zawodów

ROZGRYWANE KONKURENCJE:

 1. Pistolet sportowy
  • broń – pistolet bocznego zapłonu
  • ilość strzałów – 10
  • ilość strzałów ocenianych – 10
  • odległość –  25 m
  • cel – tarcza pierścieniowa TS2
  • postawa – stojąca, można strzelać oburącz
  • czas na konkurencję łącznie – 5 min
 2. Pistolet centralnego zapłonu
  • broń – pistolet centralnego zapłonu
  • ilość strzałów – 10
  • ilość strzałów ocenianych – 10
  • odległość –  25 m
  • cel – tarcza pierścieniowa TS2
  • postawa – stojąca, można strzelać oburącz
  • czas na konkurencję łącznie – 5 min
 3. Karabin szturmowy
  • broń – karabin centralnego zapłonu wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze
  • ilość strzałów – 10
  • ilość strzałów ocenianych – 10
  • odległość – 100 m
  • cel – tarcza pierścieniowa TS2
  • postawa – dowolna
  • czas na konkurencję łącznie – 10  min
 4. Karabin dowolny
  • broń – karabin centralnego zapłonu w kalibrze do 12.7 mm
  • ilość strzałów – 10
  • ilość strzałów ocenianych – 10
  • odległość – 200 m
  • cel – tarcza pierścieniowa TS2
  • postawa – dowolna
  • czas na konkurencję łącznie – 10  min
 5. Strzelba
  • broń – strzelba gładkolufowa
  • wymagana ilość amunicji – 10x śrut
  • cele – 8  płytek IPSC, 2 popery IPSC
  • czas na konkurencję łącznie – 60 sek.

Uwagi dodatkowe:

 • Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju podpór przednich w postaci dwójnogów. Nie są dozwolone tzw. resty i inne podpory typu trójnogi czy BR. (Konkurencja 3 i 4)
 • Dozwolone jest stosowanie podpór tylnych stanowiącego fabryczne wyposażenie karabinu jak i dodatkowych podkładek (np. monopodów itp.) (Konkurencja 3 i 4)
 • Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być ze sobą połączona innym elementem niż łożem karabinu. (Konkurencja 3 i 4)
 • Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.
 • Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
 • Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
 • Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
 • Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
 • Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.
 • W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
 • W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.
 • Zawodnik zobowiązany jest posiadać własne ochronniki słuchu i wzroku lub inne aparaty służące ochronie wzroku – pkt 7.2.9 – Urzędowy Przepisy i Regulaminy ISSF
 • Dla strzelań dynamicznych obowiązują przepisy IPSC

5. UCZESTNICTWO

Zawody open.

6. KLASYFIKACJA

 • indywidualna w każdej  konkurencji /open – bez podziału na kategorie/
 • czwórbój konkurencje 1 – 4 /open – bez podziału na kategorie/

7. NAGRODY

 • Za miejsca 1- 3 w czwórboju, medale i dyplomy.

8. KOSZTY UCZESTNICTWA

 • Opłata startowa 20 zł/konkurencję, 30 zł/konkurencję (w przypadku braku wcześniejszej rejestracji).
 • Amunicja płatna osobno
 • Opłata zawiera poczęstunek

9. ZGŁOSZENIA

Zapisy wyłącznie przez formularz internetowy: https://forms.gle/JLpNR2Xr8i6tuN4a6
Ilość miejsc ograniczona.  

10. MAPA DOJAZDU

Lokalizacja strzelnicy KS Strzelec w Chojnie: https://goo.gl/maps/DsNPfd73TS52