1. CEL ZAWODÓW:
Upamiętnienie 100-lecia odzyskania niepodległości
Integracja środowiska strzeleckiego
Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu

2. ORGANIZATOR:
Klub Sportowym Strzelec Szczecin
Klub Varmint Szczecin
Kontakt: email: info@strzelec.szczecin.pl

3. TERMIN I MIEJSCE ZAWODÓW:
10.11.2018 (sobota) 10.00 – 15.00
Strzelnica w Chojnie.

4. PROGRAM ZAWODÓW:
10.00 otwarcie zawodów
10.15 – 14.00 przebieg konkurencji strzeleckich
14.30 wręczenie nagród
15.00 zakończenie zawodów

ROZGRYWANE KONKURENCJE:
Pistolet sportowy
broń – pistolet bocznego zapłonu
ilość strzałów – 10
ilość strzałów ocenianych – 10
odległość – 25 m
cel – tarcza pierścieniowa TS2
postawa – stojąca, można strzelać oburącz
czas na konkurencję łącznie – 5 min
Pistolet centralnego zapłonu
broń – pistolet centralnego zapłonu
ilość strzałów – 10
ilość strzałów ocenianych – 10
odległość – 25 m
cel – tarcza pierścieniowa TS2
postawa – stojąca, można strzelać oburącz
czas na konkurencję łącznie – 5 min
Karabin szturmowy
broń – karabin centralnego zapłonu wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze
ilość strzałów – 10
ilość strzałów ocenianych – 10
odległość – 100 m
cel – tarcza pierścieniowa TS2
postawa – dowolna
czas na konkurencję łącznie – 10 min
Strzelba
broń – strzelba gładkolufowa
wymagana ilość amunicji – 10x śrut
cele – 8 płytek IPSC, 2 popery IPSC
czas na konkurencję łącznie – 30 sek.

Uwagi dodatkowe:
Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju podpór przednich w postaci dwójnogów. Nie są dozwolone tzw. resty i inne podpory typu trójnogi czy BR. (Konkurencja 3)
Dozwolone jest stosowanie podpór tylnych stanowiącego fabryczne wyposażenie karabinu jak i dodatkowych podkładek (np. monopodów itp.) (Konkurencja 3)
Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być ze sobą połączona innym elementem niż łożem karabinu. (Konkurencja 3)
Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.
Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.
W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.
Zawodnik zobowiązany jest posiadać własne ochronniki słuchu i wzroku lub inne aparaty służące ochronie wzroku – pkt 7.2.9 – Urzędowy Przepisy i Regulaminy ISSF
Dla strzelań dynamicznych obowiązują przepisy IPSC

5. UCZESTNICTWO
Zawody open.

6. KLASYFIKACJA
indywidualna w każdej konkurencji /open – bez podziału na kategorie/
czwórbój konkurencje 1-4 /open – bez podziału na kategorie/

7. NAGRODY
Za miejsca 1- 3 w czwórboju, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

8. KOSZTY UCZESTNICTWA
Opłata startowa 30 zł/konkurencję (120 zł za 4 konkurencje)
Amunicja płatna osobno
Opłata zawiera poczęstunek

9. ZGŁOSZENIA
Zapisy wyłącznie przez formularz internetowy: https://goo.gl/forms/xaaZQMbkuid9WKkZ2
Ilość miejsc ograniczona.

10. MAPA DOJAZDU
Lokalizacja strzelnicy KS Strzelec w Chojnie: https://goo.gl/maps/DsNPfd73TS52

Dodaj komentarz