Zapraszamy na zawody organizowane przez nasz klub wspólnie z klubem Varmint Szczecin.

—=== REGULAMIN ===—

PROGRAM ZAWODÓW:
9.00 otwarcie zawodów
9.15 – 14.00 przebieg konkurencji strzeleckich
14.30 wręczenie nagród
15.00 zakończenie zawodów

ROZGRYWANE KONKURENCJE:
1. Pistolet sportowy
– broń – pistolet bocznego zapłonu
– ilość strzałów – 10
– ilość strzałów ocenianych 10
– odległość – 25 m
– cel – tarcza pierścieniowa TS2
– postawa – dowolna
– czas na konkurencję łącznie 5 min
– broń własna lub organizatora

2. Pistolet centralnego zapłonu
– broń – pistolet centralnego zapłonu
– ilość strzałów – 10
– ilość strzałów ocenianych 10
– odległość – 25 m
– cel – tarcza pierścieniowa TS2
– postawa – dowolna
– czas na konkurencję łącznie 5 min
– broń własna lub organizatora

3. Karabin szturmowy
– broń – karabin centralnego zapłonu wyposażony w mechaniczne przyrządy celownicze
– ilość strzałów – 10
– ilość strzałów ocenianych 10
– odległość – 100 m
– cel – tarcza pierścieniowa TS2
– postawa – dowolna
– czas na konkurencję łącznie 10 min
– broń własna lub organizatora

4.Strzelba dynamiczna
– broń – strzelba gładkolufowa
– wymagana ilość amunicji – 10x śrut
– cele – 8 płytek IPSC, 2 popery IPSC
– każde trafienie = 10 pkt.
– broń własna lub organizatora

Uwagi dodatkowe:
– Dozwolone jest stosowanie wszelkiego rodzaju podpór przednich w postaci dwójnogów. Nie są dozwolone tzw. resty i inne podpory typu trójnogi czy BR. (Konkurencja 3)
– Dozwolone jest stosowanie podpór tylnych stanowiącego fabryczne wyposażenie karabinu jak i dodatkowych podkładek (np. monopodów itp.) (Konkurencja 3)
– Przednia i tylna podstawa karabinu nie może być ze sobą połączona innym elementem niż łożem karabinu. (Konkurencja 3)
– Na stanowisku strzeleckim zawodnik może posiadać tylko wymaganą ilość amunicji dla danego strzelania. Posiadanie dodatkowej amunicji skutkuje dyskwalifikacją.
– Awaria broni lub amunicji jest sprawą zawodnika.
– Na stanowisko strzeleckie broń wnoszona jest w pokrowcach, futerałach lub skrzyniach transportowych.
– Opuszczenie stanowiska z bronią możliwe jest tylko po jej rozładowaniu, sprawdzeniu przez sędziego i umieszczeniu w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej. Nie zastosowanie się do wymogu skutkuje dyskwalifikacją.
– Wszelkiego rodzaju przeglądy i naprawy broni można wykonywać tylko w wyznaczonej strefie bezpieczeństwa.
– Do strefy bezpieczeństwa nie wolno wnosić amunicji ostrej, ćwiczebnej a także atrap amunicji. Nie zastosowanie się skutkuję dyskwalifikacją.
– W trakcie przemieszczania się po terenie strzelnicy, broń powinna znajdować się w pokrowcu, futerale lub skrzyni transportowej.
– W sprawach spornych decyzje ostateczną podejmuje sędzia główny.
– Zawodnik zobowiązany jest posiadać własne ochronniki słuchu i wzroku lub inne aparaty służące ochronie wzroku – pkt 7.2.9 – Urzędowy Przepisy i Regulaminy ISSF.
– Dla strzelań dynamicznych obowiązują przepisy IPSC.

UCZESTNICTWO
Zawody open.

KLASYFIKACJA
– indywidualna w każdej konkurencji /open – bez podziału na kategorie/
– czwórbój konkurencje 1-4 /open – bez podziału na kategorie/

NAGRODY
Za miejsca 1- 3 w czwórboju, medale, dyplomy i nagrody rzeczowe.

KOSZTY UCZESTNICTWA
– Opłata startowa 30 zł/konkurencję (120 zł za 4 konkurencje).
– Amunicja płatna osobno.
– Opłata zawiera poczęstunek.

ZGŁOSZENIA
Zapisy wyłącznie przez formularz internetowy: https://goo.gl/forms/xaaZQMbkuid9WKkZ2
Ilość miejsc ograniczona.

MAPA DOJAZDU
Lokalizacja strzelnicy KS Strzelac w Chojnie: https://goo.gl/maps/DsNPfd73TS52

Dodaj komentarz