Zarząd Klubu zawiadamia że Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze KS Strzelec odbędzie się 1.10.2017 w Pucicach w Ośrodku Strzeleckim im. J Flaszy.

Program:

11:00 Powitanie Delegatów, Wybory komisji

11:10 Stwierdzenie ważności zgromadzenia

11:20 Drugi Termin Wybory komisji

11:30 Stwierdzenie ważności zgromadzenia

ok 11:40 Sprawozdania Zarządu

ok 12:00 Sprawozdania Kom Rewizyjnej

ok 12:00 dyskusja i wnioski

Poczęstunek

ok 1230 Wznowienie zebrania, Sprawdzanie obecności

1245 Wybory Do Zarządu i Komisji rewizyjnej.

1300 Wyniki wyborów

1320 Dyskusja i wnioski

1330-1350 Zakończenie (może być później)

Dodaj komentarz